Skip to main content
Categorie

Nieuws

160 covidpatiënten op IC, 573 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 733, 42 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 573 buiten de Intensive Care, 34 meer dan gisteren. Op de IC liggen 160 covidpatiënten, 8 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 594 non-covid-patiënten op de IC, 17 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 754, 9 minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 14 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt conform de verwachting. We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten. De spreiding richt zich op het mogelijk maken dat reguliere zorg in alle regio’s zo goed mogelijk doorgang kan vinden.  

Lees verder

152 covidpatiënten op IC, 539 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 691, 10 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 539 buiten de Intensive Care, 12 minder dan gisteren. Op de IC liggen 152 covidpatiënten, 2 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 611 non-covid-patiënten op de IC, 12 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 763, 14 meer dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 9 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn 2 IC-patiënten verplaatst. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen covidpatiënten licht gedaald. Dat is goed nieuws, maar te vroeg om te spreken van een effect door de nieuwe maatregelen. De verwachting is dat het overall aantal covidpatiënten nog zal stijgen en moet worden verdeeld over de regio’s om de belasting te verspreiden.’

Lees verder

150 covidpatiënten op IC, 551 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 701, 8 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 551 buiten de Intensive Care, hetzelfde aantal als gisteren. Op de IC liggen 150 covidpatiënten, 8 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 599 non-covid-patiënten op de IC, 12 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 749, 20 meer dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 12 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen covidpatienten is slechts beperkt gestegen. Dat geeft de regio’s tijd om optimaal te spreiden. Het is logischerwijs te vroeg om de beperkte stijging in de afgelopen 24 uur te relateren aan de zojuist ingevoerde maatregelen.’

Lees verder

142 covidpatiënten op IC, 551 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 693, 33 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 551 buiten de Intensive Care, 33 meer dan gisteren. Op de IC liggen 142 covidpatiënten, hetzelfde aantal als de dag ervoor. Er liggen daarnaast 587 non-covid-patiënten op de IC, 55 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 729, 58 meer dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 1 IC-patiënt. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De verwachte stijging zet verder door. De grootste drukte wordt gezien in de kliniek.’

Lees verder

142 covidpatiënten op IC, 518 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 660, 43 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 518 buiten de Intensive Care, 28 meer dan gisteren. Op de IC liggen 142 covidpatiënten, 15 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 529 non-covid-patiënten op de IC, 30 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 671, 15 minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 10 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen covidpatiënten blijft snel stijgen. Als de huidige trend zich doorzet zal in het weekend het aantal opgenomen covidpatiënten stijgen tot boven de 1.000.’

Lees verder

127 covidpatiënten op IC, 490 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 617, 62 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 490 buiten de Intensive Care, 57 meer dan gisteren. Op de IC liggen 127 covidpatiënten, 5 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 559 non-covid-patiënten op de IC, 41 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 686, 36 minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 17 klinische patiënten verplaatst tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De forse stijging van het aantal opgenomen covidpatiënten ligt in de lijn van de verwachting. Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen.’  

Lees verder

122 covidpatiënten op IC, 433 in kliniek

By Archief 2020, Nieuws

Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt 555, 8 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 433 buiten de Intensive Care, 2 meer dan gisteren. Op de IC liggen 122 covidpatiënten, 6 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 600 non-covid-patiënten op de IC, 12 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt 722, 18 meer dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn er 9 klinische en 2 IC-patiënten verplaatst tussen de regio’s. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen covidpatiënten neemt verder toe. Van hen ligt 68% in de regio’s Amsterdam, Leiden – Den Haag, Rotterdam en Brabant. De grootste drukte wordt gezien in de kliniek, het overall aantal IC patiënten is naar verhouding nog beperkter. Het LCPS gaat gezien de ontwikkeling ook in het weekend door met verspreiding van patiënten over het…

Lees verder

116 covid-patiënten op de IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal covidpatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 116. Dat zijn 10 patiënten meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 588 non-covid-patiënten op de IC, 48 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt 704, 38 minder dan de dag ervoor. Het aantal covid-opnames buiten de IC bedraagt 431, 36 meer dan gisteren. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt daarmee 547, 46 meer dan de vorige dag. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. In de afgelopen 24 uur zijn er 15 verplaatsingen geweest tussen de regio’s. Er zijn geen IC-patiënten verplaatst. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is sinds 23 september weer operationeel om ook bovenregionaal te zorgen voor patiëntenspreiding. Het LCPS is gevestigd in Zeist, in het gebouw van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Lees verder

106 covid-patiënten op de IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal covid-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 106. Dat zijn 2 patiënten meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 636 non-covid-patiënten op de IC, 1 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt 739, 3 meer dan de dag ervoor. Het aantal covid-opnames buiten de IC bedraagt 395, 24 meer dan gisteren. Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten bedraagt daarmee 501, 26 meer dan de vorige dag. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers: ‘Het aantal opgenomen covid-patiënten stijgt ondertussen in alle regio’s van het land. Het LCPS spreidt patiënten om de drukte in de ziekenhuizen zoveel mogelijk evenredig te verdelen.’

Lees verder

LCPS weer operationeel, 104 covidpatiënten op de IC

By Archief 2020, Nieuws

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is sinds woensdag 23 september weer operationeel om ook bovenregionaal te zorgen voor patiëntenspreiding. Het LCPS is gevestigd in Zeist, in het gebouw van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Het aantal covidpatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 104. Dat zijn 13 patiënten meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 635 non-covid-patiënten op de IC, 8 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt 739, 21 meer dan de dag ervoor. Het aantal covid-opnames buiten de IC bedraagt 371, 42 meer dan gisteren. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt daarmee 475, 55 meer dan de vorige dag. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers: ‘Het aantal opgenomen covidpatiënten blijft snel stijgen, momenteel met meer dan 10% per dag. Hierdoor komt in verschillende regio’s de reguliere zorg onder druk. Om die reden is het LCPS sinds vanochtend…

Lees verder