Skip to main content
Categorie

Nieuws

688 COVID-patiënten op IC, ook buiten de IC forse daling van COVID-patiënten

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 688. Dat zijn er 20 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 382 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De verschillen in bezetting tussen de regio’s zijn nu acceptabel, de meeste regio’s liggen nu onder de 100 procent van de normale IC-capaciteit. Het aantal COVID-opnames buiten de IC daalt nu ook snel naar 1380 op dit moment. Deze daling biedt ruimte voor uitbreiding van de niet-COVID-zorg in de komende week.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 660 in Nederland, 20 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 3 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

708 COVID-patiënten op IC, aantal valt binnen de normale IC-capaciteit

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 708. Dat zijn er 27 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 418 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De overall IC-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale IC-capaciteit. Dat geeft ruimte aan de IC-medewerkers om enigszins op adem te komen. Het aantal non-COVID-patiënten op de IC is licht afgenomen, wat past bij het lagere aantal operaties dat in het weekend plaatsvindt.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 680 in Nederland, 27 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 4 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

735 COVID-patiënten op IC, ruimte voor sneller oppakken non-COVID-zorg

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 735. Dat zijn er 48 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 426 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We komen nu op de lijn die we nodig hadden om de non-COVID-zorg weer echt op te pakken. Aan het aantal non-COVID-patiënten zien we dat dat al enigszins weer gebeurt. Dat proces zal in de komende tijd versnellen doordat huisartsen weer meer patiënten gaan zien en verwijzen, en ziekenhuizen weer meer non-COVID-patiënten kunnen behandelen.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 707 in Nederland, 47 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, 1 minder dan gisteren door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

783 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 783. Dat zijn er 21 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 432 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De daling is iets minder groot dan de voorgaande dagen, maar onveranderd geheel in lijn met de verwachting. Verder zien we het drukteverschil tussen de regio’s steeds kleiner worden.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 754 in Nederland, 22 minder dan gisteren. En 29 in Duitsland, 1 meer dan gisteren, door overplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

804 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 804. Dat zijn er 57 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 431 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien het verschil in drukte tussen de regio’s verder afnemen. Verder is er een stijging van non-COVID-patiënten op de IC, een goed teken dat de geplande zorg weer opgepakt wordt.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 776 in Nederland, 56 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

861 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 861. Dat zijn er 44 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 399 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Net als in de voorgaande dagen wisselt de drukte per ziekenhuis en per regio. Wel zien we dat dit verschil geleidelijk kleiner wordt, o.a. een daling van het aantal COVID-patiënten op de IC in Noord-Limburg.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 832 in Nederland, 41 minder dan gisteren. En 29 in Duitsland, 3 minder dan gisteren, 2 door terugplaatsingen en 1 door overlijden. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

905 COVID-patiënten op IC, geleidelijke verdere afname

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 905. Dat zijn er 29 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 367 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien een geleidelijke verdere afname van het aantal COVID- patiënten op de IC. De drukte wisselt per ziekenhuis en per regio. We stimuleren dat regio’s waar het drukker is, patiënten kunnen overplaatsen voor een evenredige landelijke verdeling. Verder bereiden de regio’s zich voor op een uitbreiding van non-COVID-zorg in de komende week.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 873 in Nederland, 28 minder dan gisteren. En 32 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 5 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 5 naar een IC.

Lees verder

934 COVID-patiënten op IC, daling zet door conform verwachting

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 934. Dat zijn er 25 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 395 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien overall nog steeds een lichte daling, met kleine regionale verschillen. Daar waar dat leidt tot een hoge belasting van een ziekenhuis, wordt dit allereerst in de eigen ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), opgelost. Daar waar het leidt tot een hoge belasting van een hele regio, coördineert het LCPS verplaatsingen naar een andere regio en naar Duitsland.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 901 in Nederland, 21 minder dan gisteren. En 33 in Duitsland, 4 minder dan gisteren, door terugplaatsingen. De afgelopen 24 uur zijn er 5 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 naar een…

Lees verder

959 COVID-patiënten op IC, beeld past in dagelijkse fluctuatie

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 959. Dat zijn er 4 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 385 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de IC in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 922 in Nederland, hetzelfde aantal als gisteren. En 37 in Duitsland, 4 minder dan gisteren door terugplaatsingen. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 3 naar een IC.

Lees verder

963 COVID-patiënten op IC, aantal zakt onder de duizend

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 963. Dat zijn er 45 minder dan de dag ervoor. Het aantal zakt voor het eerst onder de duizend. Er liggen daarnaast nog 388 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 922 in Nederland, 44 minder dan gisteren. En 41 in Duitsland, 1 minder dan gisteren door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 3 naar een IC. Er zijn geen patiënten naar Duitsland geplaatst.

Lees verder