Skip to main content
Categorie

Nieuws

36 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 36. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Er liggen daarnaast 613 non-COVID-patiënten op de IC, 9 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 649, 11 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 107, 13 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten is in de afgelopen 7 dagen met 20% gedaald. Een gunstige ontwikkeling die aansluit op de daling van het aantal nieuwe besmettingen. De overall IC-bezetting blijft onveranderd laag.’ Landelijke IC-bezetting afgelopen dagen. 

Lees verder

38 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 38. Dat is evenveel als gisteren. Er liggen daarnaast 622 non-COVID-patiënten op de IC, 21 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 660, 21 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 120, evenveel als gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten is in de afgelopen week met 10% gedaald. Tezamen met de daling van het aantal nieuwe besmettingen is dat gunstig. Het onderschrijft het huidige beleid. De blijvende aanwezigheid van het virus en de te verwachten variatie van het aantal besmettingen en opnames zullen in de komende periode vragen om na te denken over tijd- en locatiegebonden maatregelen.’

Lees verder

38 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 38. Dat is 3 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 601 non-COVID-patiënten op de IC, 49 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 639, 46 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 120, 1 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten neemt licht af. Dat is in combinatie met een beperkte daling van het aantal nieuwe besmettingen een gunstig teken passend bij een stabiele situatie.’

Lees verder

41 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 41. Dat is 1 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 552 non-COVID-patiënten op de IC, 13 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 593, 14 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 121, 8 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten is stabiel. De overall IC bezetting blijft onveranderd erg laag, zelfs voor de vakantieperiode. Dit is een teken dat de reguliere zorg nog altijd niet op het normale niveau terug is.’

Lees verder

42 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 42. Dat is hetzelfde aantal als de dag ervoor. Er liggen daarnaast 565 non-COVID-patiënten op de IC, 26 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 607, 26 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 129, 2 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten is deze week vrijwel stabiel gebleven. De ziekenhuizen kunnen de zorg voor COVID en overige patiënten momenteel goed aan. Dit alles is in combinatie met de afvlakking van het aantal nieuwe besmettingen een geruststellend signaal, eens te meer wanneer we deze situatie weten vast te houden.’

Lees verder

42 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 42. Dat is er 1 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 591 non-COVID-patiënten op de IC, 12 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 633, 13 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 131, 2 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten is het afgelopen etmaal opnieuw stabiel gebleven. De getallen per regio houden relatief gezien gelijke tred met het lokale aantal besmettingen. Het aantal opnames loopt achter op het aantal besmettingen. Dit komt allereerst doordat naar verhouding meer besmettingen optreden bij jongeren. Eenzelfde beeld wordt gezien in sommige andere Europese landen.’

Lees verder

43 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 43. Dat zijn er 4 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 603 non-COVID-patiënten op de IC, 9 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 646, 13 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 133, 5 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten is in de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. De patiënten presenteren zich met name in de Randstad, waarbij sommige patiënten weer binnen regio’s worden verplaatst om de continuïteit van de reguliere zorg optimaal te garanderen. Supraregionale spreiding is in deze fase niet nodig.’

Lees verder

39 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 39. Dat zijn er 2 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 594 non-COVID-patiënten op de IC, 14 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 633, 13 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 138, 13 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt geleidelijk verder. Het betreft een verdubbeling ten opzichte van eind juli. Daarmee loopt het aantal patienten nog altijd ver achter bij het aantal besmettingen. Dit komt mede doordat naar verhouding veel van de besmettingen plaatsvinden onder jongeren. Toch ligt het in de lijn van de verwachting dat het aantal opgenomen COVID patienten in de komende twee weken verder zal stijgen.’

Lees verder

41 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 41. Dat is er 1 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 608 non-COVID-patiënten op de IC, 4 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 649, 3 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 125, 4 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur licht gedaald. Dit past binnen de bandbreedte van de dagelijkse schommelingen. De totale bezetting van de IC’s en ziekenhuizen is op het huidige niveau ook in de vakantieperiode goed op te vangen.’

Lees verder

42 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 42. Dat zijn er 3 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 604 non-COVID-patiënten op de IC, 39 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 646, 42 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 129, 3 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten blijft geleidelijk stijgen. Ruim 70% van hen ligt in de Randstad, in overeenstemming met de concentraties aan nieuwe besmettingen.’

Lees verder