Skip to main content
NieuwsUncategorized

Werkbezoek over toekomst en toegankelijkheid van zorg

By 26 januari 2023No Comments

Woensdag 25 januari brachten koning Willem-Alexander en Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een bezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland. Het ZCC Midden-Nederland is een regionaal samenwerkingsverband van ketenzorgpartners dat de acute zorgvraag en de schaarste aan zorgcapaciteit beter en slimmer organiseert. Het LCPS en ZCC zijn gehuisvest op dezelfde afdeling, om kennisdeling rond capaciteit en toegankelijkheid van zorg te bevorderen.

Elke patiënt op de juiste plek
Tijdens de COVID-pandemie heeft het LCPS veel ervaring opgedaan met de coördinatie van de spreiding en plaatsing van patiënten over het hele land. Het ZCC zorgt nu dat patiënten die acute zorg nodig hebben op lokaal en regionaal niveau op de juiste plek terecht komen. De taak om wanneer dat nodig is patiënten bovenregionaal te spreiden blijft belegd bij het LCPS.

Tijdens het werkbezoek aan het ZCC kreeg de koning ook een toelichting op het werk van het LCPS. Medewerkers vertelden hoe zij, in nauwe samenwerking met de regio’s, goed zijn georganiseerd om deze taak uit te voeren, ook buiten de context van COVID om. De expertise op het gebied van spreiden wordt momenteel al breder ingezet rond de coördinatie van de verplaatsing en behandeling in Nederland van patiënten uit Oekraïne.

Inzicht in capaciteit en druk
Door gebruik te maken van elkaars inzichten en expertise binnen zorgcoördinatie werken het ZCC en LCPS gezamenlijk om de schaarse zorgcapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Belangrijk daarbij is dat er inzicht is in de capaciteit en druk op de zorg in de gehele acute zorgketen. Het LCPS zet hierin al grote stappen, onder andere met de introductie van het Dashboard Zorgketen eind 2022. Dit dashboard maakt de drukte in de hele zorgketen inzichtelijk, niet alleen in ziekenhuizen maar bijvoorbeeld ook bij de huisartsen.

Om een actueel inzicht te hebben in de capaciteit en druk op de zorg is continue en actuele monitoring breder dan COVID nodig. Want ook in het geval van andere situaties die druk op de zorg vergroten, zoals een influenza-golf, hoog ziekteverzuim of personeelstekort of een (natuur)ramp is monitoring onmisbaar.

Objectief en onafhankelijk
De minister wil de taken van het LCPS daarom verlengen. Hoofd van het LCPS, Monique Jacobs: ‘We bereiden ons voor op de voortzetting van het LCPS als objectief en onafhankelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van zorgcapaciteit en (bovenregionale) spreiding. Met de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan en de kennis die is opgebouwd kunnen we actueel inzicht bieden in de continuïteit van zorg. Dat is nodig want alle Nederlanders moeten gelijke toegang kunnen hebben tot zorg, ongeacht de plek waar je woont. Daarom is het fijn om te zien dat de koning en de minister aandacht hebben voor wat partijen als het ZCC en het LCPS, ook buiten de context van COVID, kunnen betekenen voor de toekomst van de Nederlandse zorg. Alleen samen houden we de acute zorg voor elke patiënt toegankelijk.’