Skip to main content
Archief 2023Nieuws

LCPS stopt met dagelijkse nieuwsberichten COVID-cijfers

De reguliere LCPS rapportages over de COVID-situatie in de Nederlandse ziekenhuizen komen te vervallen. Dat hebben de ROAZ-managers deze week bevestigd. Dit volgt op het eerdere ALV-besluit om af te schalen naar ‘fase 1a’ uit het LNAZ Coördinatie- en Opschalingsplan Covid-19.

Voor zorgprofessionals
De LCPS Dagrapportage en de LCPS Weekrapportage komen te vervallen. De laatste dagrapportage verschijnt op vrijdag 14 april, de laatste weekrapportage op dinsdag 18 april. Het archief van de rapportages blijft voorlopig beschikbaar via de LCPS Kennisbank.
Ook de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws en actuele situatie in de ziekenhuizen gaat stoppen. De laatste LCPS Update wordt op dinsdag 18 april verstuurd.

Voor zorgprofessionals blijft het actuele inzicht beschikbaar via het Dashboard Zorgketen. Dit dashboard geeft een ketenbreed beeld van de toegankelijkheid van zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Voor externe partijen
Als gevolg van het stopzetten van de rapportages, verdwijnt het dagelijkse nieuwsbericht met de actuele cijfers en stopt de wekelijkse update op de website. De datafeed blijft wel beschikbaar en wordt dagelijks gevuld (met uitzondering van weekend- en feestdagen).

Onmisbare informatie in crisistijd
In opdracht van VWS verzamelt en analyseert het LCPS sinds de start van de COVID-crisis informatie over de Nederlandse zorg. De dataspecialisten en beleidsadviseurs van het LCPS brengen met deze informatie onder meer de zorgvraag en -capaciteit in Nederland in kaart.

In de afgelopen jaren heeft het LCPS veel en verschillende rapportages uitgebracht. Sinds september 2020 zijn er 817 LCPS Dagrapportages gemaakt, in eerste instantie zeven dagen per week en later verviel de rapportage in het weekend en op feestdagen. De LCPS Dagrapportage gaf zorgprofessionals elke dag inzicht in de meest recente landelijke cijfers van COVID-capaciteit, -bezetting en -instroom in de Nederlandse ziekenhuizen.

In februari 2021 verscheen de eerste LCPS Weekrapportage in de huidige vorm, zo zijn er in totaal 116 opgesteld. De LCPS Weekrapportage presenteerde een wekelijks beeld, waarin ook cijfers van onder meer het RIVM en de NZa werden meegenomen. De data en prognoses in de rapportages gaven directe en indirecte sturing, tot in het Catshuis aan toe.