Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Landelijke monitor zorg van start

By 13 april 2021april 14th, 2021No Comments

Het LCPS, de NZa en GGD GHOR Nederland werken samen om de verschillende informatie over de capaciteit en continuïteit in de zorgsector, zorgprognoses en effecten op reguliere zorg samen te voegen in een landelijke monitor zorg. Met deze Landelijke Ketenmonitor Zorg krijgen we één landelijk overzicht in de zorg en kunnen de regio’s en het kabinet goed inspelen op kritieke situaties. Nu en in de toekomst. Vanaf donderdag 15 april wordt deze informatie gebundeld.

Zicht op landelijke situatie

Met de Landelijke Ketenmonitor Zorg weten we hoeveel bedden er nu en binnenkort nog beschikbaar zijn in de verschillende regio’s, waar het knelt en hoe het is gesteld met de druk op de zorg. Ook beschikken we met de monitor over prognoses en rapportages met de effecten van COVID op de reguliere zorg. Met deze actuele informatie over de hele zorgketen, kunnen we landelijk en per regio snel keuzes maken en besluiten nemen. In de infographic zie je hoe de Landelijke Ketenmonitor zorg is samengesteld.

Beter inspelen op situatie

Met behulp van de ketenmonitor kunnen partijen in de zorg zoals de ziekenhuizen, huisartsen en organisaties in de acute zorgketen, beter inspelen op kritieke situaties. De minister van Medische Zorg en Sport, die de opdracht heeft gegeven tot dit landelijk beeld, heeft deze informatie nodig om het kabinet te voorzien van actuele informatie en besluiten te nemen over eventuele volgende fases tijdens de corona-uitbraak. Zo kunnen we in Nederland patiënten de nodige zorg blijven bieden en de nog beschikbare capaciteit optimaal benutten. En vangen we de COVID-druk zo goed mogelijk op.

Maximaal gebruik bestaande informatie 

In de ketenmonitor wordt alle relevante informatie van de hele zorgketen in Nederland verzameld. We maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van informatie die al wordt aangeleverd. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en GGD GHOR Nederland ontvangen wekelijks al veel waardevolle gegevens die allemaal worden gebruikt. Er worden alleen nieuwe uitvragen gedaan bij ROAZ-regio’s als dit echt nodig is om een goed en volledig beeld te krijgen.

Met deze Landelijke Ketenmonitor Zorg hebben we alle informatie in één overzicht, weten we wat we de komende tijd kunnen verwachten en welke besluiten nodig zijn in de verschillende zorgsectoren.