Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Ziekenhuizen kunnen data LPZ automatisch delen met LCPS

By 13 december 2021No Comments

Vanaf maandag 13 december 2021 kunnen ziekenhuizen die zijn aangesloten op het online LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) hun data automatisch laten doorsturen naar het LCPS. De gegevens uit de COVID-module komen dan via het LPZ binnen bij het LCPS, zodat het Regionale Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) deze niet meer los hoeft te uploaden via de LCPS Portal.

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) brengt informatie over de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland bij elkaar. Organisaties die zijn aangesloten op het LPZ zien in een dashboard hoe het staat met de capaciteit voor COVID-patiënten, voor de Spoedeisende hulp (SEH’s) en voor de kliniek. In de kliniekmodule zijn ook gegevens over geboortezorg opgenomen. Ongeveer 50 ziekenhuizen in Nederland zijn op dit moment aangesloten op het LPZ en implementatie is nog in volle gang.

Automatische verzending data LPZ naar LCPS
Met de koppeling tussen LPZ en het LCPS kan het LCPS nu automatisch de COVID-gegevens van ziekenhuizen die op het LPZ zijn aangesloten ontvangen. Hiervoor moet het ziekenhuis in kwestie opdracht geven. Tot nu toe is het uploaden van ziekenhuisgegevens een dagelijkse handeling door de RCPS’en: zij geven elke ochtend de capaciteitsgegevens door aan het LCPS via de LCPS Portal. Voor ziekenhuizen die zijn aangesloten op het LPZ is dit nu niet meer nodig.

Toestemming ziekenhuizen nodig
Als ziekenhuizen in het LPZ aangeven dat zij hun gegevens automatisch willen laten doorsturen aan het LCPS, wordt dit in gang gezet. Het gaat dan alleen om capaciteitsgegevens uit de module COVID-zorg. Voor ziekenhuizen die geen toestemming geven of ziekenhuizen die nog niet zijn aangesloten op het LPZ, leveren de RCPS’en dagelijks de capaciteitsgegevens aan via de LCPS Dataportal.