Skip to main content
Archief 2022NieuwsUncategorized

Zwolle levert als eerste regio geautomatiseerd gegevens aan via LPZ

By 22 november 2022No Comments

Zwolle is de eerste regio waarbinnen alle ziekenhuizen voor wat betreft de COVID-gegevens (capaciteit en bezetting) automatisch gegevens aanleveren via het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) aan het LCPS. Dit betekent dat de capaciteits- en bezettingsgegevens van alle ziekenhuizen in de regio direct via het LPZ doorgezet worden naar het LCPS, zonder dat hiervoor handmatige acties van het RCPS nodig zijn.

Miranda Veltink (regiocoördinator Zwolle): ‘We willen als ziekenhuizen open zijn naar elkaar over de beschikbaarheid van bedden, omdat dit de acute zorg ten goede komt. Door die gedeelde wens is de implementatie in een sneltreinvaart gekomen.’

Realtime inzichtelijk
Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) maakt de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland, waaronder de COVID-capaciteit, realtime inzichtelijk voor andere LPZ-gebruikers. De applicatie wordt elke 5 minuten gevoed vanuit het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis. Met behulp van dit dashboard kunnen patiënten beter gespreid worden tussen de ziekenhuizen en wordt de schaarse capaciteit van de acute zorgketen beter benut. Niet alleen in de context van COVID, maar ook breder.

Zonder een extra menselijke handeling door het RCPS ontvangt het LCPS iedere dag op hetzelfde tijdstip gegevens die op eenzelfde manier tot stand zijn gekomen en daarmee beter vergelijkbaar zijn.

Transparantie 
Volgens Miranda is de aansluiting vooral tot stand gekomen door goede onderlinge samenwerking en de wens transparanter te zijn naar elkaar. ‘We willen als ziekenhuizen open zijn naar elkaar over de beschikbaarheid van bedden, omdat dit de acute zorg ten goede komt. Door die gedeelde wens is de implementatie in een sneltreinvaart gekomen.’ Wat ze andere regio’s wil meegeven? ‘Ik hoorde laatst een collega uit een andere regio tijdens een congres zeggen dat ze nog even moest inloggen om data aan te leveren. Dan denk ik: wat jammer dat je dat nog steeds handmatig moet doen, terwijl het ook automatisch kan. Stop energie in een aansluiting, het levert zoveel op!’