Wie zijn we

Het LCPS is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement. Het LNAZ is de opdrachtgever voor het initiatief. Het LCPS staat onder dagelijkse leiding van Bas Leerink en Bart ter Horst.

Wilt u ons helpen?

Heeft u iets te bieden waarmee wij nog meer mensen kunnen helpen?
Registreer uw hulpaanbod dan via onze zustersite nlinzorg.nl

Het kernteam

Het kernteam van het LCPS bestaat uit de volgende organisaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Erasmus MC

Defensie

Federatie Medisch Specialisten

IG&H

Gupta Strategists

Performation

Ortec

Organisatiestructuur

Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie. In de eerste week van het LCPS heeft dit geleid tot onderstaande organisatiestructuur. Elke team heeft hierin een heldere taak die bijdraagt aan het bereiken van het gemeenschappelijk doel, namelijk de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk spreiden over Nederland.

Command & Management

Besluitvormend en leidinggevend orgaan van het LCPS.

Current Ops

Coördineren van bovenregionale patiënten spreiding, op basis van actuele capaciteitsinformatie (24/7 operationeel).

Plans

Creëren van inzicht in beschikbare capaciteit en zorgvraag nu, over een dag, over een week en over een maand.

Support & Resources

Organiseren van beschikbaarheid van benodigde resources ten behoeve van het functioneren van het LCPS (o.a. logistiek/transport, gebouwen, personeel en hulpmiddelen).

Communications

Managen van inkomende en uitgaande informatiestromen en zorgen dat dit bij de juiste partijen binnen het LCPS onder de aandacht komt.