Skip to main content

Week 6 2023 – De afgelopen week werden er gemiddeld 331 COVID-patiënten per dag in de Nederlandse ziekenhuizen behandeld, van deze patiënten verbleven er 314 op de verpleegafdeling. 

  • Het weekgemiddelde van de COVID-instroom in de kliniek is deze week stabiel
  • De kliniekbezetting is licht gestegen. De verwachting is dat deze stijging de komende week zal doorzetten. ​
  • De IC-bezetting en instroom zijn stabiel. De verwachting is dat het beeld stabiel blijft.​

Hoeveel COVID-patiënten worden behandeld in het ziekenhuis? 

Op de verpleegafdeling
De afgelopen week werden gemiddeld 314 COVID-patiënten per dag op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen behandeld. De week ervoor waren dat er 274. Het percentage kliniekbedden met COVID-patiënten bedraagt 2.3% van het totale aantal bezette kliniekbedden (vorige week was dit 1.9%).

Op de intensive care (IC)
Op de IC werden afgelopen week gemiddeld 17 COVID-patiënten behandeld. De week ervoor waren dit er ook 17. Het percentage IC-bedden met COVID-patiënten bedraagt 2.4% van het totale aantal bezette IC-bedden (vorige week was dit 2.5%).

Hoe hard stijgt of daalt het aantal opnames?  

Op de verpleegafdeling
Afgelopen week werden er gemiddeld 59 nieuwe COVID-patiënten per dag opgenomen op de verpleegafdelingen, de week ervoor waren dat er 57.

Op de intensive care (IC)
Er werden deze week gemiddeld 4 patiënten per dag op de IC opgenomen. Vorige week waren dat er 3.

Groeipercentage
Om goed inzicht te krijgen in de mate waarin het aantal opnames per dag stijgt, kijken we naar het groeipercentage. In het linkerfiguur zie je het 7-daagse gemiddelde van het aantal COVID-opnames per dag. Het rechterfiguur toont het groeipercentage van die dag ten opzichte van de week ervoor.

Het 7-daagse gemiddelde van de COVID-instroom in de kliniek stabiliseert de afgelopen week. Het groeipercentage was op 13 februari +16% (t.o.v. -7% op 6 februari).

Wat verwachten we de komende weken?

In de figuren hieronder zie je hoeveel COVID-patiënten er op de verpleegafdeling (blauwe lijn) en op de IC (rode lijn) liggen. In het licht gekleurde vlak zie je de verwachting voor de komende twee weken.

We verwachten een verdere stijging in de kliniekbezetting in de komende weken. 

Extra: COVID is stabiele factor van druk op kliniekcapaciteit

Onderstaand figuur toont de COVID-kliniekbezetting van de afgelopen jaren. De stippellijn geeft de huidige bezetting weer.  De COVID-bezetting is de afgelopen week licht gestegen, en heeft ondertussen het niveau bereikt van het dal voor de wintergolf (half november). 

Indien de bezetting de komende weken verder toeneemt, was de bezetting van de eerste week van februari het dal. Op dat moment lagen er 262 patiënten in de kliniek met COVID (2% van de totale kliniekbezetting) die er in pre-COVID jaren niet lagen. COVID lijkt daarmee een stabiele factor te zijn die continue druk geeft op de totale kliniekcapaciteit.