Skip to main content
Archief 2022NieuwsUncategorized

‘We weten nu aan welke knoppen we kunnen draaien’

By 28 juni 2022juli 6th, 2022No Comments

Mark Kramer: ‘We kunnen dreigende schaarste nu veel eerder signaleren’


‘Om de acute zorg toegankelijk te houden, moet je niet alleen sturen op ziekenhuisbedden, maar op toegankelijkheid van de gehele zorgketen’, zeggen Mark Kramer (voorzitter LNAZ, Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Monique Jacobs (hoofd LCPS). Vanuit die visie ontwikkelt het LCPS zich van ‘beddenspreider’ tot landelijk coördinatiecentrum voor de zorg.

Wankel evenwicht
Patiëntenspreiding moet de állerlaatste optie zijn, begint Monique. ‘Een patiënt verplaatsen van het ene naar het andere ziekenhuis is hartstikke ingrijpend, voor de patiënt zelf maar ook voor familie.’ De afgelopen twee jaar was spreiding wél nodig, om de druk op de acute zorg op te vangen. Mark: ‘In het begin van COVID ging het vooral over de ziekenhuizen. Zijn er genoeg bedden? Is er voldoende ziekenhuispersoneel? Nu zijn we twee jaar verder en weten we: als de druk in de ziekenhuizen oploopt, is er aan het begin van de keten al langer een probleem. Dat betekent dat de hele ketting onder hoge spanning komt te staan. En als een van de schakels breekt, hebben we er allemaal last van.’
Monique: ‘De balans tussen vraag en aanbod is wankel, in de hele keten.’

Mark Kramer – voorzitter LNAZ & LCPS

Oplettendheid
Sinds 2020 verzamelt het LCPS samen met zorgorganisaties en instituten zoals het RIVM veel informatie over de Nederlandse zorg. De eerste tijd uitsluitend landelijk op ziekenhuisniveau, maar inmiddels veel breder. De ambitie is om deze zomer, met de regio’s, een volgende stap te zetten in een brede ketenmonitor, om precies en tijdig te kunnen signaleren waar de zorgcontinuïteit in gevaar is. Mark: ‘De besmettingen nemen nu toe, en dat is reden tot extra alertheid. Welk scenario deze zomer uitkomt, dat weten we niet. Pandemiebestrijding bestaat grofweg uit drie delen: gedrag, vaccineren en zorgcapaciteit. Over gedrag en vaccineren gaan wij niet. Over zorgcapaciteit gaan wij wél.’ En zorgcapaciteit gaat over de hele keten, vult Monique aan. ‘Daarom moeten we niet alleen de druk in de ziekenhuizen meten, maar in het hele zorgveld, zo vroeg mogelijk. Des te inzichtelijker en breder de monitor, des te beter wij kunnen aangeven: er moet worden ingegrepen. We hebben veel niet in de hand. Maar monitoren, vroegtijdig signaleren en de zorg adviseren aan welke knoppen ze kunnen draaien, dat hebben we wél zelf in de hand.’ 

Accurate data
Want ondanks veel onzekerheid over hoe de volgende coronagolf zich ontwikkelt, is dat het andere perspectief, vervolgt Monique. ‘We kunnen inmiddels veel eerder signaleren of er schaarste in de zorg dreigt en daarmee het moment van spreiden voor zijn. We hebben voor langere periode data opgebouwd, waardoor we beter weten wat de kantelpunten zijn. Wat doet een sterke stijging in de kliniek en op de IC? Waar we twee jaar geleden alleen de ziekenhuiszorg volgden, ontwikkelen we nu een monitor door waarin ook huisartsenzorg en VVT is opgenomen.’
De ketenmonitor en rapportages van het LCPS zijn belangrijke bronnen voor de ROAZ-regio’s en andere ketenpartners om keuzes te maken als de druk op de zorg toeneemt. Monique: ‘Onze data en prognoses geven directe en indirecte sturing, tot in het Catshuis aan toe. Daarom is het ook zo belangrijk dat we accurate data ontvangen. We willen weten wat de zorg te wachten staat.’

Monique Jacobs, Hoofd LCPS

Betere verdeling
De wens voor brede ketenmonitoring wordt gedeeld door de ROAZ-regio’s.
Monique: ‘We bouwen de monitoring dan ook vanuit en met de regio’s verder uit. We gaan dus verbreden naar de hele keten én we zorgen dat monitoring regionaal en landelijk beter op elkaar aansluit. In het begin van de coronacrisis hebben we een landelijke monitor gebouwd. Maar de eerste monitoring moet juist lokaal en regionaal plaatsvinden, en pas zo laat mogelijk landelijk. Lokale informatie is nodig om lokale keuzes te maken, bijvoorbeeld binnen een zorginstelling.’ Mark: ‘We zijn als LNAZ en LCPS aan zet om een evenwichtige verdeling van de druk te bereiken, zodat iedere Nederlandse patiënt gelijke toegang heeft tot acute zorg. En dan moeten we breder monitoren, niet op één ziektebeeld maar op alle acute zorg, want dat is onze verantwoordelijkheid.’

Coördinatiecentrum
De afgelopen jaren heeft het LCPS enorm veel kennis en ervaring opgebouwd en zich ontwikkeld tot een landelijk coördinatiecentrum voor de zorg.
Monique: ‘Zorgcoördinatie is uiteraard niet alleen nodig rondom acute COVID-zorg. Er is overal schaarste en die wordt in de toekomst groter. Wij kunnen, met onze kennis op dit gebied, een belangrijke en blijvende rol spelen om de zorg toegankelijk te houden, ook in andere sectoren. Wij denken mee over de oorzaken van capaciteitsproblemen en adviseren over oplossingen om tijdig bij te sturen voordat er echte druk ontstaat.’
Deze visie op de rol van het LCPS wordt breed gesteund, zegt Mark. ‘Het is een beleidsontwikkeling die de komende tijd vorm moet krijgen.’
Monique: ‘We gaan de lessen uit twee jaar LCPS nu effectueren. Dat betekent niet dat we 100 procent voorbereid zijn op een nieuwe golf. Maar we weten, net als alle zorgpartners en ROAZ-regio’s, veel beter aan welke knoppen we kunnen draaien om de zorg toegankelijk te houden.’