Skip to main content
Archief 2022NieuwsUncategorized

Wat kan het Dashboard Zorgketen betekenen voor jou?

By 5 december 2022december 20th, 2022No Comments

Het Dashboard Zorgketen is ontwikkeld om beleidsmakers en zorgprofessionals te helpen in hun werk met actuele cijfers rondom de drukte in de zorg. Om je een beeld te geven van wat je uit het Dashboard Zorgketen kunt halen, hebben we enkele ervaringsverhalen opgesteld. Wat kan het Dashboard Zorgketen praktisch betekenen voor een capaciteitsmanager in een ziekenhuis, een beleidsadviseur bij een regionaal netwerk acute zorg en voor een beleidsmedewerker bij een GHOR-bureau? Lees het in onderstaande beschrijvingen.

Wat kan het Dashboard Zorgketen betekenen voor…


Een beleidsadviseur bij een regionaal netwerk acute zorg

‘In COVID-tijd hebben wij een regionaal dashboard ingericht om onze ketenpartners inzicht te geven in de druk op de zorg. Het plan was om dat dashboard te doorontwikkelen. Toen we hoorden van de ontwikkeling van het landelijke Dashboard Zorgketen besloten we daarop over te stappen. Met een filteroptie kan je daarmee namelijk óok regionale data genereren.

Mooi aan het Dashboard vind ik dat data op een uniforme manier worden verzameld en gepresenteerd. Ook fijn vind ik dat het Dashboard is gebaseerd op uitvragen die sowieso al worden gedaan. Het geeft dus niet meer administratieve last.

Voor signalering van COVID vind ik de verdiepingspagina met rioolwatermetingen interessant, omdat die voorspellende waarde kan hebben voor de bezetting in de ziekenhuizen. Maar COVID gaat waarschijnlijk een seizoensziekte worden die af en toe de zorg belemmert. Ik hoop daarom dat het Dashboard breder wordt doorontwikkeld dan alleen voor COVID. Het is dan een mooi instrument om een actueel beeld te geven van de druk in de regio, te signaleren in welke sectoren het knelt, en door welke factoren dat mogelijk komt.

Kleurt het dashboard van groen richting oranje? Komt de zorgcontinuïteit in de regio in het gedrang? Op dat moment wil je met ketenpartners in overleg om een beeld te krijgen van het verhaal achter de kleuren en cijfers. Deze gezamenlijke duiding is heel belangrijk. Met andere woorden, het Dashboard is een mooi hulpmiddel voor monitoring en signalering, maar de woorden naast de cijfers zijn essentieel, ook bij de keuze welke maatregelen in te zetten om erger te voorkomen.’

Een manager capaciteitsmanagement in een ziekenhuis

‘Fijn aan het Dashboard Zorgketen is dat je een totaaloverzicht hebt. Je krijgt gevoel bij de landelijke en regionale situatie. Ik gebruik het Dashboard vooral om context te krijgen als ik urgentie voel. Stel dat ik in de krant lees dat er een nieuwe variant in omloop is, dan kijk ik even naar de R-waarde en de rioolwatermetingen. Moeten we ons zorgen gaan maken of niet? Vanuit ervaring weet ik dat als de R-waarde toeneemt, de besmettingen toenemen en daarmee mogelijk de opnames. Dat is een signaal om als organisatie na te denken over eventuele maatregelen.

Ik gebruik dan ook vooral die functionaliteiten van het Dashboard: de R-waarde en rioolwatermeting. Daarbij kijk ik naar de landelijke druk en hoe de drukte zich in onze eigen regio ontwikkelt. Voor de dagelijkse sturing hebben we onze eigen tools. Vanuit ons control center in het ziekenhuis sturen wij op capaciteit, met als doel: de patiënt op het juiste moment op de juiste plek. Die tools zijn gedetailleerder en bruikbaarder voor de dagelijkse praktijk en sturing.

Het Dashboard biedt ook cijfers over bijvoorbeeld huisartsenzorg en wijkverpleging. Als de druk op de huisartsen groot is, dan weet je dat er meer verwijzingen naar het ziekenhuis kunnen komen. Dat geldt ook voor de verpleeghuizen. Als daar de druk oploopt, wordt onze uitstroom bemoeilijkt. Dat zijn ontwikkelingen die wij als ziekenhuis vrij snel merken. Het Dashboard biedt dan een bevestiging van wat we in de praktijk zien.

Ik geloof in de toegevoegde waarde van het Dashboard Zorgketen, vooral als we er breder gebruik van gaan maken dan alleen rond COVID-zorg. Wel ben ik ervan overtuigd dat je regionale en lokale contacten nodig hebt voor de context. Het Dashboard geeft een mooi globaal beeld, maar contact is nodig voor de duiding. Je kent elkaars sterke en zwakke punten. Welke wegen moeten we bewandelen om iets georganiseerd te krijgen? Het Dashboard is een mooie tool voor meer inzicht. Maar sturing is niet helemaal maakbaar op basis van spreadsheets.’

Een beleidsmedewerker bij een GHOR-bureau

‘Als GHOR-bureau adviseren wij de zorginstellingen in de regio bij de voorbereidingen op crises. In de COVID-tijd hebben we dan ook veel contact gehad met het zorgveld. In die tijd zijn we begonnen met de ontwikkeling van een regionaal dashboard. Dat dashboard is nu in slaapstand. Met het Dashboard Zorgketen hebben we in één oogopslag een ketenbreed beeld, zowel landelijk als regionaal. Zo kunnen we monitoren wat de stand van zaken is.

Wij houden de situatie rond COVID nog steeds goed in de gaten. Met de Veiligheidsregio hebben we afspraken over wat onze ‘red flags’ zijn en wanneer we weer maatregelen invoeren. Het Dashboard Zorgketen is nu een belangrijke bron om te bepalen hoe de situatie is. In onze gesprekken met de Veiligheidsregio gebruiken we informatie uit het Dashboard Zorgketen dan ook als input.

Ik kijk nu wekelijks op het Dashboard Zorgketen. De informatie die ik eruit haal gebruik ik in ons wekelijkse beeld over de situatie in de zorg. Daarnaast kijk ik er incidenteel op, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een overleg met een zorginstelling. Zij willen ook graag weten wat de landelijke ontwikkelingen zijn en ik kan nu makkelijk en snel bij die gegevens.

Een mooie toevoeging zou meer informatie over de onderlinge afhankelijkheid in instroom, doorstroom en uitstroom zijn. Ook prognoses op het Dashboard Zorgketen lijken me nuttig. Wat komt er over een paar weken op ons af? Nu maken we die prognoses zelf. Ik hoop dat het Dashboard op termijn een breder beeld geeft. Want niet alle knelpunten zijn gerelateerd aan COVID. Al met al ben ik er ontzettend blij mee. En ik denk dat heel veel partijen in ons netwerk de meerwaarde gaan ervaren.’

Wil jij ook toegang tot het Dashboard Zorgketen? Klik hier om je te registreren