Skip to main content

Wat doen we

De opdracht van het LCPS is het gelijk toegankelijk houden van de zorg voor iedereen in heel Nederland. Dat bereiken we door het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland.

Om onze opdracht goed uit te voeren, is inzicht vereist in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit. Het succes van onze missie vraagt een nauwe samenwerking tussen het LCPS, het RCPS, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners. De werkwijze van het LCPS is gericht op het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande structuren binnen de zorg. Hierbij staat het LCPS primair in contact met de verschillende ROAZ regio’s.

Matchen van intensive care beddencapaciteit deel I: het proces bij een match binnen de regio

Samen zorgen we ervoor dat we patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Bij een verzoek tot overplaatsing (PMR) kijkt het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) eerst naar de regionale match mogelijkheden. Indien er geen mogelijkheid is, doet het RCPS een PMR bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Deze video laat zien hoe het matchingsproces van een intensive care bed binnen de regio werkt.

Matchen van intensive care beddencapaciteit deel II: het proces bij een bovenregionale match

Samen zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Bij een verzoek tot overplaatsing (PMR) kijkt het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) eerst naar de regionale match mogelijkheden. Indien er geen mogelijkheid is, doet het RCPS een PMR bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een bovenregionale match. Deze video laat zien hoe het matchingsproces van een intensive care bed bovenregionaal werkt.

Matchen van klinische beddencapaciteit

Samen zorgen we ervoor dat we patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Bij een verzoek tot overplaatsing (PMR) kijkt het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) eerst naar de regionale match mogelijkheden. Indien er geen mogelijkheid is, doet het RCPS een PMR bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Deze video laat zien hoe het matchingsproces van een klinisch bed werkt.