Skip to main content

Verplaatsingen in beeld

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) spreidt COVID-patiënten over Nederland. Dit doen we om de werklast van de COVID-zorg zo goed mogelijk te spreiden over de Nederlandse ziekenhuizen. Wij doen bovenregionale verplaatsingen, dus we verspreiden patiënten tussen de regio’s. In de figuur zie je hoeveel patiënten wij afgelopen week hebben verplaatst.

Hoe werkt patiëntenspreiding?

Om goed te kunnen spreiden werken we samen met zorgorganisaties en -instellingen in Nederland. Zij leveren actuele informatie over de bezettingen en capaciteit: zo weten we hoeveel bedden er nog beschikbaar zijn en hoeveel patiënten erbij zijn gekomen. Met deze informatie weten wij hoe de COVID-druk zich landelijk ontwikkelt en hoe we moeten spreiden om de zorg goed te verdelen. Als patiënten verspreid kunnen worden binnen de regio, dan wordt dit gedaan door het Regionale Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS). Als het beter is, gezien de bezetting in de regio, de patiënt naar een andere regio te verplaatsen, dan wordt dit gedaan door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Door te spreiden met inzet van de RCPS’en en het LCPS (regionaal en landelijk) verdelen we de COVID-druk zo evenredig mogelijk en kan de totale zorg in ons land zo goed mogelijk doorgaan.