Verplaatsingen in beeld

Op deze pagina publiceren wij wekelijks een overzicht van het aantal patiëntverplaatsingen dat gerealiseerd is met behulp van het LCPS.

Hierbij gaat het om bovenregionale verplaatsingen. Dit betekent dat patiënten van een ziekenhuis in de ene ROAZ-regio naar een ziekenhuis in een andere ROAZ-regio zijn verplaatst. ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Deze bovenregionale patiëntverplaatsingen worden mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking van verschillende ketenpartners in de zorg. Bekijk de pagina’s ‘Wat doen we’ en ‘Wie zijn we’ voor meer informatie hierover.