Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Renze Jongstra Chief Nursing Officer bij het LCPS 

Op 1 oktober jl. is Renze Jongstra begonnen als Chief Nursing Officer bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Met Jongstra, IC-verpleegkundige én bestuurslid bij de afdeling Intensive Care van de Beroepsvereniging van Verzorgenden en Verpleegkundigen, haalt het LCPS nog meer zorgexpertise in huis. 

Het LCPS monitort de zorg in ons land en springt bij als dit nodig is, onder andere door patiënten te spreiden. De beschikbare zorgcapaciteit gaat over bedden én over de handen aan het bed: de verpleegkundigen. Met de komst van Renze Jongstra zet het LCPS in op een nog betere informatievoorziening over en verbinding met de werkvloer. 

Meer verbinding verpleegkundigen
Monique Jacobs, hoofd LCPS: “Met Renze halen we nóg meer zorgexpertise in huis. Hij is bekend met de inhoud op de werkvloer van het ziekenhuis en het reilen en zeilen van de MICU (een aangepaste ambulance met speciale IC-apparatuur en een speciaal IC-team aan boord, red.). Daarnaast is hij als bestuurder bij de IC-afdeling van de Beroepsvereniging van Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) bekend met de bestuurlijke kant van ons werk. Ik ben ervan overtuigd dat Renze met zijn achtergrond en netwerk een heel waardevolle bijdrage kan leveren aan de LCPS-activiteiten en -adviezen, en kan zorgen voor meer verbinding met de verpleegkundigen in het werkveld.” 

Goed inzicht in verpleegkundige taken en processen
Naast zijn rol als bestuurder bij de V&VN-IC, is Renze Jongstra IC-verpleegkundige in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), MICU-verpleegkundige en Circulation Practitioner. Hij heeft de afgelopen 1,5 jaar dus veel te maken gehad met patiëntenspreiding. Jongstra: “De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de beschikbaarheid van verpleegkundigen in de ziekenhuizen, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen, de bottleneck waren voor de capaciteit. Vanuit die optiek wil ik graag een bijdrage leveren aan de LCPS-activiteiten. Met goed inzicht in de verpleegkundige taken en processen kan het LCPS de aannames en prognoses over de zorgcapaciteit nog verder aanscherpen. Met als uiteindelijk doel de zorg in Nederland toegankelijk houden.” 

Naast zijn werk bij het LCPS, blijft Renze Jongstra actief in zijn andere functies.