Patiëntenspreiding op basis van bezetting

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreidt coronapatiënten over de verschillende zorgregio’s, zodat de totale patiëntenzorg in ons land zo goed mogelijk door kan gaan. We verplaatsen, als het nodig is, patiënten die Intensive Care-zorg nodig hebben én patiënten die op de reguliere verpleegafdelingen (de kliniek) liggen. Om dit goed te kunnen doen, werken we nauw samen met zorgorganisaties en zorginstellingen in Nederland. Zij leveren informatie over de bezettingen en capaciteit: zo weten we hoeveel bedden er nog beschikbaar zijn in de ziekenhuizen. Met deze informatie weten wij hoe we moeten spreiden om de zorg goed te verdelen.

Binnen of buiten de regio

Wij monitoren de bezettingen op de Intensive Care (IC) én op de reguliere verpleegafdelingen (de kliniek) en houden de transportcapaciteit in de gaten. Als er grote verschillen in bezetting tussen de regio’s ontstaan, zorgen we er met onze partners voor dat we patiënten zo snel mogelijk verplaatsen. Zo kan de zorg overal zo lang mogelijk doorgaan. Bij een verzoek tot overplaatsing kijkt het Regionale Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) eerst of het mogelijk is iemand binnen de regio te verplaatsen. Lukt dit niet, dan zorgt het LCPS voor verplaatsing naar een andere regio.

PECC

Het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC) van het LCPS coördineert het hele proces. Van het ziekenhuis dat een patiënt uitplaatst tot het ziekenhuis dat de patiënt ontvangt, en legt contact met alle betrokken partijen. We proberen altijd patiënten te verplaatsen naar een regio in de buurt, en plaatsen een patiënt weer terug zodra dit mogelijk is.

Verplaatsing patiënt kliniek

Verplaatsing IC-patiënt binnen regio

Verplaatsing IC-patiënt tussen regio’s

Meer dan 4600 patiënten verplaatst

Sinds 25 maart 2020 verplaatste het LCPS meer dan 4600 patiënten tussen de regio’s. Zo’n 1250 hiervan waren patiënten voor de Intensive Care. Met deze spreiding is de werklast van de COVID-zorg zo goed mogelijk verdeeld over de Nederlandse ziekenhuizen. En houden inwoners van de verschillende regio’s gelijke toegang tot ziekenhuiszorg. In de figuur zie je hoeveel patiënten wij afgelopen weken hebben verplaatst.