Skip to main content

Kenniscentrum voor de zorg

We werken nauw samen met zorgorganisaties, zorginstellingen en instituten zoals het RIVM, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en analyseren over de Nederlandse zorg. Daarmee brengen wij de zorgcapaciteit en zorgvraag in de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in kaart. Ook kijken wij naar de verwachtingen: wij maken prognoses en scenario’s waarmee we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Wij delen alle informatie met de organisaties in de zorgketen, zodat iedereen weet hoe we ervoor staan. Zo ondersteunen wij dat de patiëntenzorg in Nederland zo goed mogelijk doorgaat. Ook in tijden van crisis en schaarste aan bepaalde zorgcapaciteit.

Ben jij zorgprofessional? Kijk op onze Kennisbank

Samenwerking zorgorganisaties cruciaal

Om patiënten zo evenredig mogelijk te verdelen over de Nederlandse ziekenhuisregio’s, werken wij samen met een groot aantal zorgorganisaties. Via de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorg) ontvangen wij actuele informatie over de ziekenhuisbezetting en beschikbare capaciteit. Samen met de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en) en Ambulancezorg Nederland (AZN) verplaatsen wij patiënten, binnen of tussen regio’s. Daarnaast werken we samen met organisaties als het RIVM, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en GGD GHOR Nederland.

Werklast COVID-zorg verdelen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreidt COVID-patiënten over de 11 Nederlandse ziekenhuisregio’s. Hiermee verdelen wij de werklast van de COVID-zorg evenredig over ons land. En kan de totale patiëntenzorg in Nederland zo goed mogelijk doorgaan. Wij werken voor deze spreiding nauw samen met de Regionale Coördinatiecentra Patiëntenspreiding (RCPS’en) en de ROAZ-regio’s (ROAZ staat voor: Regionaal Overleg Acute Zorg). De RCPS’en spreiden patiënten binnen een regio; wij spreiden patiënten tussen de regio’s.

Kleine, flexibele organisatie

Het LCPS is in maart 2020 als tijdelijke projectorganisatie opgericht door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het Dagelijks Bestuur van het LNAZ geeft leiding aan het LCPS én vertegenwoordigt de 11 ROAZ-regio’s in Nederland. Het LCPS is een kleine, flexibele organisatie die zo is ingericht dat we makkelijk kunnen inkrimpen en uitbreiden.