Skip to main content
Archief 2022Nieuws

LCPS zorgt voor coördinatie en spreiding Oekraïense patiënten

Het LCPS gaat de opvang en spreiding van Oekraïense patiënten coördineren. Het gaat om vluchtelingen met een urgente medische vraag die nu nog in EU-buurlanden van Oekraïne worden opgevangen. Wanneer de eerste patiënten aankomen is nog niet bekend.

De patiënten die naar Nederland komen, worden opgevangen in het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Hier vindt triage plaats. Daarna worden de patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen, verzorg- of verpleeghuizen of klinieken in de verschillende zorgregio’s. Het LCPS coördineert het hele proces, van de aankomst in Nederland tot de zorgverlener die de patiënt behandelt.

Het LCPS werkt hierbij nauw samen met de elf ROAZ-regio’s en de partijen die hierbij betrokken zijn zoals AmbulanceZorg Nederland (AZN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Het kabinetsbesluit om deze patiënten in Nederland op te vangen, is genomen in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op 30 maart. Zie ook dit bericht op Rijksoverheid.nl