Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Landelijke spreiding COVID-patiënten tussen zorgregio’s tijdelijk opgeschort 

Gezien de lage spreidingsaantallen van de afgelopen weken stopt het LCPS vanaf maandag aanstaande tot nader order met het spreiden van COVID-patiënten tussen regio’s. De monitoring van de bezetting in de ziekenhuizen gaat door, zodat het spreiden weer kan worden opgestart als dit nodig is. Dit besluit is genomen door de voorzitters van de ROAZ-regio’s.  

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ): “De druk in de zorg blijft hoog omdat er nog steeds coronapatiënten zijn en de ziekenhuizen bezig zijn met inhaalzorg. Juist daarom is het belangrijk dat we onze mankracht zo goed mogelijk inzetten. Landelijk spreiden is met de huidige aantallen niet nodig. En door de permanente monitoring van de aantallen patiënten in de ziekenhuizen, kunnen we snel weer starten als dit nodig is.”  

Zodra de bezetting in de ziekenhuizen toeneemt en landelijke spreiding weer nodig is om de zorg in Nederland toegankelijk te houden, worden de landelijke spreidingsactiviteiten door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) hervat, in nauwe samenwerking met de ROAZ-regio’s. Het LCPS blijft ook beschikbaar voor urgente vragen.