Skip to main content
Archief 2021Nieuws

Laatste ziekenhuiscijfers alleen nog doordeweeks

Vanaf het weekend van 19 juni 2021 publiceren we het nieuwbericht met de laatste cijfers over de COVID-ziekenhuisbezetting alleen op doordeweekse dagen: van maandag tot en met vrijdag. De Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ-regio’s) leveren de weekenddata vanuit de ziekenhuizen aan voor maandag 10.00 uur. De datafeed op deze website werken wij vervolgens op maandag bij met de weekenddata.

Vanwege de dalende COVID-bezetting in de ziekenhuizen heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) besloten tot deze wijziging in de dataverzameling. Zij willen hiermee de werklast voor de regio’s in de weekenden verlagen.

Het stoppen met de weekenddata heeft ook gevolgen voor de rapportages van het LCPS: vanaf nu publiceren we alleen doordeweeks het Landelijk Beeld PECC en de Dagrapportage. Indien er een situatie ontstaat waarin de aantallen weer stijgen, wordt de aanlevering van data in het weekend direct hervat.

Het LCPS heeft een inventarisatie gedaan bij de aanleverende en de afnemende partijen van de capaciteitsdata. Daaruit blijkt dat de behoefte aan volledige en adequate ziekenhuisdata op dagbasis onverminderd aanwezig blijft voor verschillende doeleinden. Tegelijkertijd zijn alle partners zich bewust van de werklast die het aanleveren van de data met zich meebrengt. Wij gaan daarom samen met onze samenwerkingspartners op zoek naar een structurele oplossing middels automatische data-extractie.