Skip to main content
Categorie

Nieuws

1358 coronapatiënten op de IC, regio’s bereiden zorghervatting voor

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 12 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1358. Dat zijn er 33 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal coronapatiënten op de IC’s is stabiel ten opzichte van een week geleden. We hebben voldoende capaciteit. De regio’s bereiden zich intussen in onderlinge afstemming voor op het hervatten van de reguliere zorg, te beginnen met de meest urgente zorgvraag.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1302 in Nederland, 32 minder dan gisteren. En 56 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door een terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 12 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 6 naar een IC. Er zijn dit keer geen patiënten naar Duitsland getransporteerd.

Lees verder

1391 coronapatiënten op de Intensive Care, opvang in alle ziekenhuizen blijft noodzakelijk

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 11 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1391. Dat zijn er 7 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1334 in Nederland en 57 in Duitsland, 1 minder dan gisteren ten gevolge van overlijden. Er hebben geen nieuwe verplaatsingen naar Duitsland plaats gevonden. De afgelopen 24 uur zijn er 20 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 17 naar een IC. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de IC is overleden, bedraagt 387 en 178 zijn er hersteld van de IC. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zitten momenteel op een stabiel hoog plateau sinds afgelopen maandag. Dat vraagt onveranderd veel inzet van alle ziekenhuizen om patiënten op te vangen.’

Lees verder

1384 coronapatiënten op de Intensive Care, stabiel hoog niveau

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 10 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1384. Dat zijn er 33 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zitten op een stabiel hoog niveau. We moeten desalniettemin kijken hoe we de niet-coronazorg weer gaan oppakken.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1326 in Nederland, 35 minder dan gisteren. En 58 in Duitsland, 2 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 25 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 19 naar een IC. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de IC is overleden, bedraagt 379. 164 zijn er hersteld van de IC. Kuipers: ‘We zien gelukkig een stijgend aantal patiënten dat voldoende hersteld is om de IC te verlaten.’

Lees verder

1417 coronapatiënten op de Intensive Care, plateaufase ingetreden

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 9 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1417. Dat zijn er 9 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zijn nu 4 dagen stabiel, en daarmee terechtgekomen op het plateauniveau dat we hebben voorspeld. Dat is gunstig, maar we zitten nog steeds op een hoog niveau. Daarom blijven we de zorg voor coronapatiënten evenredig spreiden over Nederland, zodat de belasting in alle regio’s even groot wordt. Vanuit die situatie kunnen we gezamenlijk en tegelijkertijd de zorg voor niet-coronapatiënten weer oppakken. Dat hebben we afgesproken met alle ROAZ-regio’s.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1361 in Nederland, 5 meer dan gisteren. En 56 in Duitsland, 4 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 31 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan…

Lees verder

1408 coronapatiënten op de intensive care, 16 minder dan gisteren

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 8 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1408. Dat zijn er 16 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien voor het eerst een daling van het aantal IC-opnames. Dat is gunstig en komt overeen met de ontwikkeling in de afgelopen week. De werkdruk op de IC’s blijft desalniettemin onveranderd hoog. Dit vraagt om continuering van de kabinetsmaatregelen.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1356 in Nederland, 22 minder dan gisteren. En 52 in Duitsland, 6 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 33 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 12 naar een IC, inclusief de 6 naar Duitsland.

Lees verder

Pers update LCPS

By Archief 2020, Nieuws

Alle regio’s voor acute zorg (ROAZ) hebben ingestemd met het gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie. Daarmee geven alle ziekenhuizen gehoor aan de oproep van VWS om te komen tot een real-time systeem dat inzage biedt in het aantal beschikbare en bezette Intensive Care-bedden in Nederland, en waar diverse regio’s al op zijn aangesloten. Naar verwachting worden in de loop van deze week de resterende ziekenhuizen aangesloten, en kan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de komende week gaan proefdraaien met het platform. ‘Deze landelijke samenwerking is uniek’, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ‘Het eindeloze bellen voor een plek is dan niet meer nodig. Het systeem biedt inzicht en één telefoontje kan dan volstaan. We gaan goede afspraken maken met de ziekenhuizen en intensivisten om te zorgen dat er altijd bedden voor regionale acute zorg beschikbaar blijven. En er zal altijd óók persoonlijk contact zijn…

Lees verder

1409 coronapatiënten op de Intensive Care, 24 meer dan gisteren

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 6 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1409. Dat zijn er 24 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het stabiele beeld zet door. Dat is gunstig. Toch zal het verdere verloop van ons gedrag afhangen.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1372 in Nederland, 11 meer dan gisteren. En 37 in Duitsland, 13 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 24 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 18 naar een IC, inclusief de 13 naar Duitsland. Kuipers: ‘We kunnen op dit moment een update geven van de voorspelling die uit de computer rolt. Als de huidige trend doorzet, betekent dit dat we alle coronapatiënten een IC-plek kunnen bieden als ze die nodig hebben. De afvlakking van de curve betekent…

Lees verder

1385 coronapatiënten op de Intensive Care, 25 meer dan gisteren

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 5 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1385. Dat zijn er 25 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien een stabiel beeld, in lijn met de voorgaande dagen en met de cijfers van het RIVM. Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de IC verlaten.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1361 in Nederland, 18 meer dan gisteren. En 24 in Duitsland, 7 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 34 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 26 naar een IC, inclusief de 7 naar Duitsland. Er is momenteel voldoende aanbod van IC-capaciteit voor coronapatiënten en voor niet-coronapatiënten. Voor niet-coronapatiënten zijn er 505 bedden beschikbaar, waarvan er 271 bezet zijn. Kuipers:…

Lees verder

1360 coronapatiënten op Intensive Care

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 4 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1360. Dat zijn er 36 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de social distancing lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 17 in Duitsland, dat zijn er 3 meer dan gisteren. 33 Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen. Kuipers: ‘We hebben momenteel voldoende aanbod aan IC en niet-IC-bedden. Dat is geruststellend.’ De afgelopen 24 uur zijn er 61 verplaatsingen tussen regio’s geweest, waarvan 47 IC-patiënten, inclusief 3 naar Duitsland. Voor patiënten die geen coronavirus hebben maar wel IC-zorg behoeven, zijn er 510…

Lees verder