Skip to main content
Categorie

Nieuws

783 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 783. Dat zijn er 21 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 432 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De daling is iets minder groot dan de voorgaande dagen, maar onveranderd geheel in lijn met de verwachting. Verder zien we het drukteverschil tussen de regio’s steeds kleiner worden.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 754 in Nederland, 22 minder dan gisteren. En 29 in Duitsland, 1 meer dan gisteren, door overplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

804 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 804. Dat zijn er 57 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 431 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien het verschil in drukte tussen de regio’s verder afnemen. Verder is er een stijging van non-COVID-patiënten op de IC, een goed teken dat de geplande zorg weer opgepakt wordt.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 776 in Nederland, 56 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

861 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 861. Dat zijn er 44 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 399 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Net als in de voorgaande dagen wisselt de drukte per ziekenhuis en per regio. Wel zien we dat dit verschil geleidelijk kleiner wordt, o.a. een daling van het aantal COVID-patiënten op de IC in Noord-Limburg.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 832 in Nederland, 41 minder dan gisteren. En 29 in Duitsland, 3 minder dan gisteren, 2 door terugplaatsingen en 1 door overlijden. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.

Lees verder

905 COVID-patiënten op IC, geleidelijke verdere afname

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 905. Dat zijn er 29 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 367 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien een geleidelijke verdere afname van het aantal COVID- patiënten op de IC. De drukte wisselt per ziekenhuis en per regio. We stimuleren dat regio’s waar het drukker is, patiënten kunnen overplaatsen voor een evenredige landelijke verdeling. Verder bereiden de regio’s zich voor op een uitbreiding van non-COVID-zorg in de komende week.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 873 in Nederland, 28 minder dan gisteren. En 32 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 5 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 5 naar een IC.

Lees verder

934 COVID-patiënten op IC, daling zet door conform verwachting

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 934. Dat zijn er 25 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 395 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien overall nog steeds een lichte daling, met kleine regionale verschillen. Daar waar dat leidt tot een hoge belasting van een ziekenhuis, wordt dit allereerst in de eigen ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), opgelost. Daar waar het leidt tot een hoge belasting van een hele regio, coördineert het LCPS verplaatsingen naar een andere regio en naar Duitsland.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 901 in Nederland, 21 minder dan gisteren. En 33 in Duitsland, 4 minder dan gisteren, door terugplaatsingen. De afgelopen 24 uur zijn er 5 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 naar een…

Lees verder

959 COVID-patiënten op IC, beeld past in dagelijkse fluctuatie

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 959. Dat zijn er 4 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 385 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de IC in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 922 in Nederland, hetzelfde aantal als gisteren. En 37 in Duitsland, 4 minder dan gisteren door terugplaatsingen. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 3 naar een IC.

Lees verder

963 COVID-patiënten op IC, aantal zakt onder de duizend

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 963. Dat zijn er 45 minder dan de dag ervoor. Het aantal zakt voor het eerst onder de duizend. Er liggen daarnaast nog 388 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 922 in Nederland, 44 minder dan gisteren. En 41 in Duitsland, 1 minder dan gisteren door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 7 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 3 naar een IC. Er zijn geen patiënten naar Duitsland geplaatst.

Lees verder

1008 COVID-patiënten op IC, dalende lijn zet door

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1008. Dat zijn er 42 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 389 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Dit is een goede verdere daling, geheel in lijn met de eerdere dagen. Dat is geruststellend.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan gisteren. En 42 in Duitsland, 2 minder dan gisteren door terugplaatsingen. De afgelopen 24 uur zijn er 8 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 2 naar een IC. Er zijn geen patiënten naar Duitsland geplaatst.

Lees verder

1050 COVID-patiënten op IC, non-COVID-zorg op IC stijgt licht door

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1050. Dat zijn er 37 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast nog 395 non-COVID-patiënten op de IC. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De stijging in het aantal non-COVID-patiënten op de IC is gek genoeg goed nieuws. Het betekent dat de reguliere zorg weer op gang komt. Dat proces zou nu in de versnelling moeten komen.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 1006 in Nederland, 33 minder dan gisteren. En 44 in Duitsland, 4 minder dan gisteren door 5 terugplaatsingen en 1 overplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 13 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 naar een IC en 1 naar Duitsland.

Lees verder

1.087 COVID-patiënten op IC, grootste daling tot nu toe

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care ligt is opnieuw gedaald en bedraagt 1.087. Dat zijn er 71 minder dan de dag ervoor. Het is de grootste daling tot nu toe. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het is goed te zien dat de daling op deze manier doorzet. Dit zorgt ervoor dat we ons steeds meer kunnen richten op het gezamenlijk hervatten van de niet-COVID-zorg. Dit zie je terug in een stijging van het aantal non-COVID-patiënten op IC.’ Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 1.039 in Nederland, 71 minder dan gisteren. En 48 in Duitsland, 2 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 11 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 naar een IC. Er zijn geen patiënten naar Duitsland geplaatst. De toename van verplaatsingen komt…

Lees verder