Skip to main content
Categorie

Nieuws

39 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 39. Dat zijn er 2 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 594 non-COVID-patiënten op de IC, 14 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 633, 13 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 138, 13 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt geleidelijk verder. Het betreft een verdubbeling ten opzichte van eind juli. Daarmee loopt het aantal patienten nog altijd ver achter bij het aantal besmettingen. Dit komt mede doordat naar verhouding veel van de besmettingen plaatsvinden onder jongeren. Toch ligt het in de lijn van de verwachting dat het aantal opgenomen COVID patienten in de komende twee weken verder zal stijgen.’

Lees verder

41 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 41. Dat is er 1 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 608 non-COVID-patiënten op de IC, 4 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 649, 3 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 125, 4 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur licht gedaald. Dit past binnen de bandbreedte van de dagelijkse schommelingen. De totale bezetting van de IC’s en ziekenhuizen is op het huidige niveau ook in de vakantieperiode goed op te vangen.’

Lees verder

42 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 42. Dat zijn er 3 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 604 non-COVID-patiënten op de IC, 39 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 646, 42 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 129, 3 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten blijft geleidelijk stijgen. Ruim 70% van hen ligt in de Randstad, in overeenstemming met de concentraties aan nieuwe besmettingen.’

Lees verder

39 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 39. Dat zijn er 3 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 565 non-COVID-patiënten op de IC, 13 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 604, 10 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 126, 4 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Vandaag gaan in een deel van Nederland de leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs weer naar school. Dat is een heuglijk moment. Het blijft daarbij belangrijk dat zowel ouders als leerlingen alert blijven en de maatregelen in acht nemen, om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder stijgt.’

Lees verder

36 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 36. Dat zijn er 3 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 578 non-COVID-patiënten op de IC, 5 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 614, 8 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 122, 2 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID patienten in de ziekenhuizen is dit weekend stabiel. Dat is gunstig. Het huidige aantal nieuwe besmettingen betekent echter dat we er rekening mee moeten houden dat het aantal opnames in de komende periode verder zal stijgen. De ziekenhuizen hebben voldoende capaciteit om dit op te vangen, mits het aantal besmettingen op korte termijn stabiliseert.’

Lees verder

39 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 39. Dat is er 1 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 583 non-COVID-patiënten op de IC, 5 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 622, 6 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 124, 4 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal COVID-patiënten blijft geleidelijk toenemen, zowel op de IC’s als daarbuiten. Sinds eind juli is het aantal verdubbeld.’

Lees verder

38 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 38. Dat zijn er 7 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 578 non-COVID-patiënten op de IC, 34 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 616, 27 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 120, 7 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het beeld past bij de recente ontwikkeling van een geleidelijke toename van het aantal COVID patiënten in de ziekenhuizen. Het aantal patiënten op de IC’s is in de laatste twee weken verdubbeld.’

Lees verder

31 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 31. Dat zijn er 4 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 612 non-COVID-patiënten op de IC, 1 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 643, 5 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 127, 12 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het totaal aantal opgenomen COVID-patienten neemt nog steeds toe. We moeten alert blijven omdat we ook een toename van het aantal besmettingen zien.’

Lees verder

35 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 35. Dat is 5 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 613 non-COVID-patiënten op de IC, 30 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 648, 35 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 115, 18 meer dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten stijgt verder door. Het aantal ligt nu bijna 90% hoger dan 14 dagen geleden. Deze stijging volgt op de snelle toename van het aantal nieuwe besmettingen. Het is cruciaal om deze besmettingsgolf in te dammen, anders kan het aantal patiënten in de ziekenhuizen in de komende periode snel verder stijgen.’

Lees verder

30 COVID-patiënten op IC

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 30. Dat is 1 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 583 non-COVID-patiënten op de IC, 12 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 613, 13 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 97, 2 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patienten varieert licht per dag, maar is over de afgelopen 14 dagen met ongeveer 60% gestegen’

Lees verder