Categorie

Nieuws

Zorgbestuurders: ‘Regio’s moeten COVID-19 zorg evenredig verdelen om niet-COVID-19-patiënten gelijke toegang tot zorg te bieden’

By Archief 2020, Nieuws

Regio’s zouden de IC-zorg voor COVID-19-patiënten evenredig moeten verdelen, zodat alle patiënten gelijke toegang hebben tot non-COVID zorg, ongeacht de woonplaats. Dat stellen de bestuurders van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert namens het ministerie regie op de hervatting van non-COVID zorg. Zij komt binnenkort met een eerste rapportage voor het gecoördineerd opstarten van electieve zorg in heel Nederland. Alleen bij een evenredige spreiding van COVID-19-patiënten op de Nederlandse IC’s, hebben patiënten met andere aandoeningen overal dezelfde toegang tot de benodigde zorg, aldus de bestuurders. In de afgelopen weken werden bepaalde behandelingen, zoals operaties voor kanker, noodgedwongen deels uitgesteld. Dit moet in iedere regio weer gelijkmatig worden hervat om patiënten in het gehele land zo optimaal mogelijk te behandelen. Download hier het volledige persbericht

Lees verder

1258 coronapatiënten op de IC, 21 minder dan de dag ervoor

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1258. Dat zijn er 21 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1206 in Nederland. 52 coronapatiënten liggen in Duitsland, dat zijn er 3 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 8 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 5 naar een IC. Er zijn geen patiënten naar Duitsland verplaatst, 2 patiënten zijn vanuit Duitsland teruggeplaatst en 1 patiënt is overleden. De beschikbare capaciteit is stabiel.

Lees verder

1279 coronapatiënten op de IC: start evenredig verdelen corona zorg per regio

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1279. Dat zijn er 24 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De regio’s gaan zich richten op de hervatting van de non-coronazorg.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1224 in Nederland. 55 coronapatiënten liggen in Duitsland, dat is hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 10 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 7 naar een IC. Er is 1 patiënt naar Duitsland verplaatst, en 1 patiënt teruggeplaatst. De beschikbare capaciteit is stabiel.

Lees verder

1303 coronapatiënten op de IC, stabiele daling is gunstig

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1303. Dat zijn er 35 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien ondertussen een stabiele daling, dat is een gunstige ontwikkeling.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1248 in Nederland, 35 minder dan gisteren. En 55 in Duitsland, dat is hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 9 naar een IC. Er hebben geen verplaatsingen naar Duitsland plaatsgevonden. De beschikbare capaciteit is stabiel.

Lees verder

1338 coronapatiënten op de IC, geleidelijke daling lijkt stabiel

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1338. Dat zijn er 20 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het beeld van een geleidelijke daling lijkt stabiel. Dat is hoopgevend.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1283 in Nederland, 19 minder gisteren. En 55 in Duitsland, 1 minder dan gisteren. Er is 1 patiënt naar Duitsland overgebracht, 2 patiënten zijn teruggeplaatst naar Nederland. De afgelopen 24 uur zijn er 11 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 7 naar een IC. Kuipers: ‘Er zijn afgelopen etmaal twee patiënten teruggeplaatst uit Duitsland. We krijgen meer verzoeken om terugplaatsingen, ook binnen Nederland. Meestal betreft het regio’s die nog altijd overbelast zijn. Daarom kunnen we aan die verzoeken nog niet zo vaak gehoor geven. Wanneer de bezetting van IC-bedden…

Lees verder

1358 coronapatiënten op de IC, regio’s bereiden zorghervatting voor

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 12 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1358. Dat zijn er 33 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal coronapatiënten op de IC’s is stabiel ten opzichte van een week geleden. We hebben voldoende capaciteit. De regio’s bereiden zich intussen in onderlinge afstemming voor op het hervatten van de reguliere zorg, te beginnen met de meest urgente zorgvraag.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1302 in Nederland, 32 minder dan gisteren. En 56 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door een terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 12 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 6 naar een IC. Er zijn dit keer geen patiënten naar Duitsland getransporteerd.

Lees verder

1391 coronapatiënten op de Intensive Care, opvang in alle ziekenhuizen blijft noodzakelijk

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 11 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1391. Dat zijn er 7 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1334 in Nederland en 57 in Duitsland, 1 minder dan gisteren ten gevolge van overlijden. Er hebben geen nieuwe verplaatsingen naar Duitsland plaats gevonden. De afgelopen 24 uur zijn er 20 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 17 naar een IC. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de IC is overleden, bedraagt 387 en 178 zijn er hersteld van de IC. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zitten momenteel op een stabiel hoog plateau sinds afgelopen maandag. Dat vraagt onveranderd veel inzet van alle ziekenhuizen om patiënten op te vangen.’

Lees verder

1384 coronapatiënten op de Intensive Care, stabiel hoog niveau

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 10 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1384. Dat zijn er 33 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zitten op een stabiel hoog niveau. We moeten desalniettemin kijken hoe we de niet-coronazorg weer gaan oppakken.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1326 in Nederland, 35 minder dan gisteren. En 58 in Duitsland, 2 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 25 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 19 naar een IC. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de IC is overleden, bedraagt 379. 164 zijn er hersteld van de IC. Kuipers: ‘We zien gelukkig een stijgend aantal patiënten dat voldoende hersteld is om de IC te verlaten.’

Lees verder

1417 coronapatiënten op de Intensive Care, plateaufase ingetreden

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 9 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1417. Dat zijn er 9 meer dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zijn nu 4 dagen stabiel, en daarmee terechtgekomen op het plateauniveau dat we hebben voorspeld. Dat is gunstig, maar we zitten nog steeds op een hoog niveau. Daarom blijven we de zorg voor coronapatiënten evenredig spreiden over Nederland, zodat de belasting in alle regio’s even groot wordt. Vanuit die situatie kunnen we gezamenlijk en tegelijkertijd de zorg voor niet-coronapatiënten weer oppakken. Dat hebben we afgesproken met alle ROAZ-regio’s.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1361 in Nederland, 5 meer dan gisteren. En 56 in Duitsland, 4 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 31 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan…

Lees verder

1408 coronapatiënten op de intensive care, 16 minder dan gisteren

By Archief 2020, Nieuws

Het aantal coronapatiënten dat op 8 april op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1408. Dat zijn er 16 minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘We zien voor het eerst een daling van het aantal IC-opnames. Dat is gunstig en komt overeen met de ontwikkeling in de afgelopen week. De werkdruk op de IC’s blijft desalniettemin onveranderd hoog. Dit vraagt om continuering van de kabinetsmaatregelen.’ Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1356 in Nederland, 22 minder dan gisteren. En 52 in Duitsland, 6 meer dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 33 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 12 naar een IC, inclusief de 6 naar Duitsland.

Lees verder