Skip to main content
Archief 2022Nieuws

Actuele ziekenhuiscijfers alleen op werkdagen

Het LCPS monitort dagelijks de COVID-cijfers vanwege de grote impact op de zorg. Op die manier houden we goed zicht op de landelijke situatie en druk op de acute zorg. Omdat de COVID-cijfers al enige tijd dalen geeft monitoring op werkdagen het LCPS op dit moment voldoende informatie. ROAZ-regio’s en ziekenhuizen leveren daarom vanaf 14 april alleen op werkdagen nog cijfers aan over de ziekenhuiscapaciteit en -bezetting.

Dat betekent dat de datafeed op www.lcps.nu alleen op werkdagen wordt ververst en het nieuwsbericht met de meest actuele cijfers alleen nog op werkdagen wordt geplaatst. Ook de rapportages op de LCPS Kennisbank verschijnen alleen nog op werkdagen. In het weekend en op feestdagen worden er geen cijfers meer gedeeld.

Ondanks dalende aantallen COVID-patiënten blijft de druk op de zorg hoog. Dit heeft te maken met verschillende factoren zoals de uitgestelde zorg en het hoge ziekteverzuim. Het is dus essentieel dat we de druk in de zorgketen blijven monitoren.

Toekomstbestendige monitoring
De afgelopen periode heeft ons laten zien dat er bij druk op de (acute) zorg meer factoren dan alleen COVID een rol spelen: denk aan influenza-patiënten, ziekteverzuim van zorgmedewerkers, inhaalzorg, het RS-virus en binnenkort de toestroom van medische evacués uit Oekraïne. Daarom gaat het LCPS met zorgpartners bekijken hoe we de druk op de (acute) zorg in de toekomst nog beter kunnen monitoren.