Skip to main content

Virusinfecties, zoals het RS-virus, kunnen zorgen voor piekdrukte op de kinderafdelingen die ziekenhuizen niet altijd zelf kunnen opvangen. Om de toegankelijkheid van de acute kindergeneeskundige zorg te waarborgen, verzorgt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vanaf 1 februari het spreiden van niet-IC-patiënten onder de 18 jaar, op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

“Voor zieke kinderen en hun ouders is dit heel goed nieuws,” zegt NVK-voorzitter Károly Illy. “Weten dat je de zorg krijgt die je nodig hebt óók als het druk is in het ziekenhuis, is een hele geruststelling. Wij zijn dan ook ontzettend blij met de samenwerking met het LCPS en de ambulancediensten.”

Zorgvuldige samenwerking
In situaties waarin een capaciteitstekort op de kinderafdelingen dreigt en ziekenhuizen geen alternatief kunnen vinden, verzorgt het LCPS de coördinatie van de verplaatsing, zoals het nu ook doet voor COVID-patiënten. Het LCPS krijgt hiervoor toegang tot de bestaande applicatie ‘Kindzoektbed’ van de NVK, waarin de beschikbare beddencapaciteit voor kinderen in de verschillende ziekenhuizen is te zien. Het LCPS organiseert het totale verplaatsingsproces, van uitplaatsend tot ontvangend ziekenhuis, waarbij de patiënt zo dicht mogelijk bij huis wordt ondergebracht. De betrokken kinderartsen hebben onderling directe afstemming over de overplaatsing. Overplaatsing vindt altijd plaats in overleg met en na instemming door ouders of verzorgers.

“Het is goed om te zien dat, na de ondersteuning van de zorg op het gebied van COVID-zorg het LCPS nu ook benaderd wordt voor ondersteuning op het gebied van non-COVID-zorg. Het LNAZ-bestuur is blij dat de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde de expertise van het LCPS inzet voor hun patiënten. Het gaat erom dat we met elkaar de zorg toegankelijk houden.”, aldus Ina Kuper, voorzitter LNAZ.