Skip to main content

Nieuwe opdracht LNAZ/LCPS

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de taken van het Landelijk Coördinatie Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) ondergebracht bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).
Het LCPS kent twee onderdelen: Informatie & Coördinatie. Informatie heeft betrekking op databeheer en analyses. Het LCPS beschikt over verschillende databronnen op het gebied van acute zorg in Nederland. In samenwerking met de regio’s (via de regionale overleggen acute zorg) zet het LCPS deze data in voor het verbeteren en beschikbaar houden van acute zorg in Nederland.

Indien er vanwege een capaciteitsprobleem in de zorg sprake is van bovenregionale spreiding, kan conform het coördinatie– en opschalingsplan van het LNAZ worden besloten tot het coördineren/ verdelen van zorgvragen over de verschillende regio’s. Dit wordt verzorgd vanuit het Patiënt Evacuation Coordination Centre (PECC). Zij zijn onder meer actief voor de coördinatie van medische evacuaties, bijvoorbeeld vanuit Oekraïne.

Meer informatie: www.lnaz.nl
Of volg ons op LinkedIn: Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Voor het meest recente beeld over COVID verwijzen wij u naar het Coronadashboard van VWS: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/