Actueel

8 maart 2021 in Nieuws

558 COVID-patiënten op de IC, 1347 in de kliniek; 4 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1905, 54 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 558 op de IC, een stijging van 13 patiënten en 1347 in de kliniek, 41 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn er 4 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan geen IC. Vorige week verplaatsten wij de 2500ste patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn dat gemiddeld 15,5 COVID-patiënten per dag. (meer…)
Lees verder

Over het LCPS

Met het oog op de landelijke toename van de patiënten met een corona besmetting die in de ziekenhuizen moeten worden opgenomen, worden aanvullende maatregelen genomen om de continuïteit van zorg in Nederland zo goed mogelijk te waarborgen. Niet alleen voor patiënten met COVID-19, maar voor alle patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom de LNAZ gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op te richten. Het doel van het LCPS is om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de crisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland.

Het LCPS is sinds 23 september weer operationeel om ook bovenregionaal te zorgen voor patiëntenspreiding. Het LCPS staat onder leiding van Monique Jacobs. Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie. In het LCPS komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar. Het LCPS is gevestigd in Zeist, in het gebouw van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).